El feminisme al PSUC. Els anys setanta i vuitanta del segle XX

Qui som

Aquest treball que teniu a les mans és fruit de la voluntat d'un conjunt de dones feministes, militants del PSUC en el seu moment, que hem volgut deixar constància del nostre protagonisme en els inicis del feminisme al PSUC, als anys setanta i vuitanta del segle XX.

No som historiadores, ni volem suplir la seva tasca. L'equip redactor, que sí ha comptat amb la col·laboració d'una historiadora, vol deixar constància de fets, pensaments i opinions que va viure, gaudir i patir en una situació irrepetible: l'acabament de la dictadura, el naixement de la democràcia, l'eclosió del feminisme i les tímides millores en la situació legal i real de les dones.

Per aconseguir aquests objectius hem recuperat documentació interna i externa del PSUC, la majoria inèdita, del període que va des de la dissolució del Moviment Democràtic de Dones, en plena clandestinitat, fins a les I Jornades Catalanes de la Dona i el moviment feminista posterior. Els fragments extrets d'aquesta documentació es reprodueixen literalment, sense haver-ne fet la correcció gramatical, i es presenten emmarcats en un fons gris.

Hem volgut datar, reconstruir i deixar constància de la història del feminisme al PSUC, partint de la documentació estudiada i de la memòria col·lectiva de les dones de l'equip redactor i d'altres dones a les quals volem agrair el seu temps i les seves opinions.

Des de la subjectivitat d'haver protagonitzat aquesta part de la nostra història, hem valorat l'impacte del feminisme al PSUC, la implantació d'uns plantejaments feministes des de la direcció del Partit i la repercussió que van tenir en les organitzacions territorials i en les dones i els homes militants d'arreu de Catalunya.

Una de les qüestions que hem intentat afrontar ha estat el paper que va tenir el PSUC en la creació de les vocalies de dones i en l'organització i la presència de dones en les I Jornades Catalanes de la Dona. En resum, hem volgut saber com va arribar el feminisme al PSUC i si va ser una decisió de la direcció o de les dones que hi militaven.

També hem intentat analitzar i explicar els plantejaments del PSUC sobre alguns problemes teòrics respecte a la lluita feminista i com es va organitzar: coincidències i divergències entre la lluita reivindicativa i la lluita feminista, la defensa d'un moviment feminista divers i pluralista, l'assumpció de campanyes a favor de les reivindicacions de les dones, com ara els anticonceptius o l'avortament, i el descobriment que la dona també estava discriminada dins el Partit.

Aquestes orientacions les hem pogudes estudiar a nivell general de Catalunya i les hem concretades al Bages i al Baix Llobregat. En aquest darrer cas, la quantitat de documentació recollida, la classificació i el material gràfic de què es disposa ens ha decidit a donar-li una entitat pròpia en el moment de presentar-ho.

I ens hem a atrevit a fer i presentar un llistat de dones que, com a militants del PSUC, van participar en la creació, l'extensió i la divulgació del feminisme dins i fora del PSUC. Els noms de les dones i la seva ubicació geogràfica els hem trobat en documentació recuperada o en les vivències d'altres dones que les recorden de lluites passades. I encara que haurem de lamentar l'oblit de molts altres noms, n'hem volgut fer públic el llistat i ens comprometem a actualitzar-lo en web cada vegada que calgui.

Aquest treball incomplet i desigual en les seves parts és fruit de dos anys de trobades i debats de l'equip responsable, amb la incorporació en alguns capítols de la mirada més objectiva i acadèmica de la historiadora Nadia Varo. Esperem que el material presentat aquí serveixi per enriquir la història de les dones, la nostra història col·lectiva, i per facilitar la tasca investigadora present i futura.

Mirant en perspectiva la història del feminisme al PSUC i veient el nombre d'hores que totes hi vam dedicar, és evident que ens crèiem el que feiem i que vèiem en la lluita feminista moltes possibilitats de transformació de les dones i de la societat

Avui pensem que, tot i els nostres esforços, la lluita feminista no va canviar el món, pero sí que va influir en la societat del moment i, sobretot, ens va canviar a nosaltres.


Aquest ha estat un treball col·lectiu de M. Dolors Calvet, Conxa Comas, Marta Corcoy, Marta Estruch, Anna González, Pilar Macià, Mariona Petit, Laura Tremosa, juntament amb la col·laboració de Nadia Varo.

Amb el suport de Generalitat de Catalunya

 

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya | Qui som | Contacte | ©2010 El feminisme al PSUC.